Flyveplads & vejr

 1. Der må kun flyves med svæve- og elmodeller.
 2. For at flyve fra pladsen kræves medlemskab af Modelflyvning Danmark og Silkeborg el og svæv.
 3. Flyvepladsen er stormodel godkendt.
 4. Parkering skal forgå på de anviste p -pladser. – ikke langs klubhuset
 5. Der må flyves i tidsrummet 08:00 til 22:00 alle ugens dage.
 6. Flyvning må kun foregå i flyvepladsens flyvefelt.
 7. Overflyvning af hundebanerne syd for bane 1 er ikke tilladt.
 8. Pilotfeltet defineres principielt ved den første pilot der stiller sig ud til flyvning. Øvrige piloter stiller sig i tale afstand. Dette kan dog fraviges, hvis der laves aftaler piloterne imellem.
 9. Enhver er ansvarlig for sin egen sikkerhed.
 10. Sidste mand der forlader klubhuset sørger for at huset efterlades pænt og rydeligt.
 11. Sluk lys og hovedafbryder til lade skinnen, både indendørs og udendørs skal røde nøgler fjernes, og bommen lukkes.

Flyveplads & vejr

af | jul 2, 2023